Пятница, 07.08.2020, 12:15Главная | Регистрация | Вход

Меню сайта

Наши партнёры

DIGITAL LAB STUDIO - разработчик, издатель мобильных приложений и сайтов, фото-видео студия, рекламное агентство
LUMINOF - люминофор, флуоресцент и светящиеся краски №1 в Украине!
COMPMAST - Компьютерный сервис, скорая компьютерная помощь №1 в Черкассах и Киеве 0939133710, 0967545215, 0501373907
Автовыкуп Черкассы и Украина №1 0939133710, 0967545215, 0501373907
TRUFEL - высококачественный трюфель и трюфельные продукты №1! Грибы трюфели, трюфеля, трюфель в Украине!
Шафран — высококачественный органический шафран по лучшей цене! SHAFRAN — купить шафран №1 в Украине, шафран цена!


Graffiti Decorations(R) Studio (TM) Site Promoter
Доски объявлений, бесплатные объявления, дать объявление - 495ru.ruКаталог экологических сайтов. Экологические проблемы и пути их решения. GlavBoard.ru Топ Україна

український каталог
Каталог сайтов Украины
Каталог
сайтів України регистрация сайта в каталогах ремонт квартиры своими руками

Добавить сайт

Поиск по сайту

Облако тегов

Глобус посещений

Опрос

Оцените наш сайт
Всего ответов: 101

Наш баннер

Нажмите "[ Получить код баннера]", скопируйте код и разместите его на своём сайте.

[ Получить код баннера]

Статистика

Статьи
Главная » Статьи » Методические материалы

Законодавство України "Про концепцію екологічної освіти в Україні"
КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Р І Ш Е Н Н Я

N 13/6-19 від 20.12.2001


Про концепцію екологічної освіти в Україні


Заслухавши та обговоривши доповідь директора
Науково-методичного центру вищої освіти К.М.Левківського та
співдоповідь голови комісії з екології НМР Г.О.Білявського про
концепцію екологічної освіти в Україні, на виконання Постанови
Верховної Ради України N 2130-III ( 2130-14 ) від 7.12.2000 р.
"Про рекомендації парламентських слухань щодо дотримання вимог
екологічного законодавства в Україні, напрямів реалізації та
вдосконалення екологічної політики", положень Національної
доктрини розвитку освіти України в XXI столітті схваленої II
Всеукраїнським з'їздом працівників освіти колегія У Х В А Л Ю Є:

1. Затвердити концепцію екологічної освіти в Україні.

2. Департаментам вищої освіти (Дмитриченко М.Ф.), розвитку
дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти
(Романенко В.П.), розвитку професійно-технічної освіти
(Томашенко В.В.), спільно з Науково-методичними центрами вищої
освіти (Левківський К.М.), середньої освіти (Завалевський Ю.І.),
професійно-технічної освіти (Судаков Є.М.), Національним
еколого-натуралістичним центром учнівської молоді
(Вербицький В.В.) до 01 березня 2002 року розробити план заходів
Міністерства освіти і науки України щодо реалізації концепції
екологічної освіти в Україні на 2002-2005 рр., передбачивши щороку
участь у ньому установ Академії педагогічних наук України.

З. Опублікувати концепцію і план заходів у педагогічній
пресі, інших друкованих засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням даної ухвали колегії покласти на
заступника державного секретаря Науменка Г.Г. і Степка М.Ф.

За Голову колегії,
державний секретар В.О.Зайчук


Концепція
екологічної освіти України


Передмова

В найважливіших міжнародних документах останнього
десятиріччя, присвячених проблемам навколишнього середовища і
гармонійного розвитку людства велика увага приділяється
екологічній культурі і свідомості, інформованості людей про
екологічну ситуацію в світі, регіоні, на місці проживання, їх
обізнаності з можливими шляхами вирішення різних екологічних
проблем, з концептуальними підходами до збереження біосфери і
цивілізації.
Шлях до високої екологічної культури лежить через ефективну
екологічну освіту.
Екологічна освіта на порозі 3-го тисячоліття стала необхідною
складовою гармонійного, екологічно безпечного розвитку. Екологічне
виховання і інформування населення, підготовка
висококваліфікованих фахівців названі в програмних документах
найвизначнішого міжнародного форуму 20-го сторіччя в
Ріо-де-Жанейро (1992), присвяченого навколишньому середовищу і
сталому розвитку, одним з найважливіших і необхідних засобів
здійснення переходу до гармонійного розвитку всіх країн світу. Це
положення підкреслюється і в останніх міжнародних документах
(міжнародний звіт "Ріо+5", "Керівництво з підготовки національних
доповідей про виконання країнами "Порядку денного на 21 сторіччя"
та ін.).
Концепція екологічної освіти України, як елемент концепції
гармонійного розвитку держави, набуває сьогодні ваги актуального і
важливого державного документа.
Підготовка громадян з високим рівнем екологічних знань,
екологічної свідомості і культури на основі нових критеріїв оцінки
взаємовідносин людського суспільства й природи (не насильство, а
гармонійне співіснування з нею!), повинна стати одним з головних
важелів у вирішенні надзвичайно гострих екологічних і
соціально-економічних проблем сучасної України.
Екологічна освіта, як цілісне культурологічне явище, що
включає процеси навчання, виховання, розвитку особистості, повинна
спрямовуватися на формування екологічної культури, як складової
системи національного і громадського виховання всіх верств
населення України (у тому числі через екологічне просвітництво за
допомогою громадських екологічних організацій), екологізацію
навчальних дисциплін та програм підготовки, а також на професійну
екологічну підготовку через базову екологічну освіту.
Вирішення цих питань має забезпечити формування цілісного
екологічного знання й мислення, необхідних для прийняття
екологічно-обгрунтованих народногосподарських рішень на рівні
підприємств, галузей, регіонів, країни загалом.
Реформування екологічної освіти та виховання має
здійснюватися з обов'язковим врахуванням екологічних законів,
закономірностей, наукових принципів, що діють комплексно в
біологічній, технологічній, економічній, соціальній і військовій
сферах.
Глибоким опануванням екологічними знаннями, формуванням
екологічного мислення, свідомості і культури мають бути охоплені
громадяни всіх категорій, вікових груп і сфер діяльності.
Збалансований, екологічно безпечний (гармонійний) розвиток
повинен бути базисною, вихідною ідеєю, методологічною основою
екологічної освіти згідно з міжнародними вимогами.
Головними складовими системи екологічної освіти та виховання
мають бути її формальна й неформальна частини, форми й методи яких
різні, а мета одна: різнобічна підготовка громадян, здатних
визначати, розуміти й оптимально вирішувати екологічні та
соціально-економічні проблеми регіонів проживання на основі
наукових знань процесів розвитку біосфери, здорового глузду,
загальнолюдських досвіду й цінностей.
Базою для здійснення заходів по вирішенню цієї важливої і
складної державної проблеми повинна стати Концепція екологічної
освіти в Україні.
Концепція складена з урахуванням сучасного стану і перспектив
розвитку суспільного знання, спрямована на перебудову змісту
освіти й виховання відповідно до вимог часу та основних положень
Національної доктрини розвитку освіти у XXI столітті та базується
на сформульованій у Посланні Президента України до Верховної Ради
України "Україна: поступ у XXI століття. Стратегія економічної та
соціальної політики на 2000-2004 рр." ( 276а/2000 ) стратегії
сталого розвитку України. При підготовці концепції були
проаналізовані і враховані всі попередні (1991-2001 рр.) матеріали
щодо реформування освітнього процесу в Україні, а також матеріали,
наведені в урядових документах.

1. Мета і завдання екологічної освіти

Державна політика в галузі екологічної освіти повинна
базуватися на таких принципах:
розповсюдження системи екологічної освіти і виховання на всі
верстви населення з урахуванням індивідуальних інтересів, стимулів
та особливостей соціальних, територіальних груп та професійних
категорій;
комплексності екологічної освіти і виховання;
неперервності процесу екологічного навчання в системі освіти,
в тому числі підвищення кваліфікації та перепідготовки.
Основною метою екологічної освіти з формування екологічної
культури окремих осіб і суспільства в цілому, формування навичок,
Фундаментальних екологічних знань, екологічного мислення і
свідомості, що грунтуються на ставленні до природи як
універсальної, унікальної цінності. Екологічна освіта, з одного
боку, повинна бути самостійним елементом загальної системи освіти,
і з іншого боку, виконує інтегративну роль у всій системі освіти.
Ця мета досягається поетапно шляхом вирішення освітніх і
виховних завдань та вдосконалення практичної діяльності.
Найголовнішими завданнями екологічноі освіти мають бути:
1. Формування екологічної культури всіх верств населення, що
передбачає:
виховання розуміння сучасних екологічних проблем держави й
світу, усвідомлення їх важливості, актуальності і універсальності,
(зв'язку локальних з регіональними і глобальними);
відродження кращих традицій українського народу у
взаємовідносинах з довкіллям, виховання любові до рідної природи;
формування усвідомлення безперспективності технократичної
ідеї розвитку й необхідності заміни її на екологічну, яка
базується на розумінні єдності всього живого й неживого в
складно-організованій глобальній системі гармонійного
співіснування й розвитку;
формування розуміння необхідності узгодження стратегії
природи і стратегії людини на основі ідеї універсальності
природних зв'язків та самообмеженості, подолання споживацького
ставлення до природи;
розвиток особистої відповідальності за стан довкілля на
місцевому регіональному, національному і глобальному рівнях,
вміння прогнозувати особисту діяльність і діяльність інших людей
та колективів;
розвиток умінь приймати відповідальні рішення щодо проблем
навколишнього середовища, оволодіння нормами екологічно грамотної
поведінки; виховання глибокої поваги до власного здоров'я та
вироблення навичок його збереження;

2. Підготовка фахівців-екологів для різних галузей народного
господарства, в тому числі:
для освітньої галузі - вчителів, викладачів;
для державних органів управління в галузі охорони
навколишнього середовища та раціонального природокористування, а
також громадських екологічних організацій.

3. Вдосконалення, узгодження і стандартизація термінології в
галузі екологічних знань.
В основу екологічної освіти покладені принципи гуманізму,
науковості, неперервності, наскрізності та систематичності.
Екологічна освіта спрямовується на поєднання раціонального й
емоційного у взаємовідносинах людини з природою на базі принципів
добра й краси, розуму й свідомості, патріотизму й універсалізму,
наукових знань і дотримання екологічного права.
Екологічна освіта - це сукупність наступних компонентів:
екологічні знання - екологічне мислення - екологічний світогляд -
екологічна етика - екологічна культура. Кожному компоненту
відповідає певний рівень (ступінь) екологічної зрілості: від
елементарних екологічних знань, уявлень дошкільного рівня до їх
глибокого усвідомлення і практичної реалізації на вищих рівнях.
Умовно можна виділити наступні узагальнені рівні екологічної
зрілості: початковий (інформативно-підготовчий), основний
(базово-світоглядний), вищий, профільно-фаховий
(світоглядно-зрілий).

2. Статегічні напрямки і тактичні завдання розвитку
екологічної освіти

Основними стратегічними напрямками розвитку екологічної
освіти є: розробка наукових основ неперервної екологічної освіти
на основі Національної доктрини розвитку освіти у XXI столітті,
здобутків української та зарубіжної педагогічної практики за
участю Академії педагогічних наук України, провідних вчених і
практиків освітньої галузі, Міністерства екології та природних
ресурсів України, громадських екологічних організацій;
поступове поетапне реформування екологічної освіти та
виховання особистості на наукових і духовних принципах з
урахуванням національних традицій, надбань та світового досвіду;
формування поколінь з новою екологічною культурою, новим
екологічним світоглядом на принципах гуманізму, екологізації
мислення, міждисциплінарної інтеграції, історизму та системності з
метою збереження і відновлення природи України та її біологічного
різноманіття;
розвитку міжнародних зв'язків і співробітництва у галузі
екологічної освіти і науки, охорони довкілля, раціонального
використання природних ресурсів, збереження біосфери і
цивілізації.
Головними тактичними завданнями мають бути:
розробка й постійне вдосконалення Державних стандартів
професійної екологічної освіти та переробка діючих стандартів всіх
рівнів і напрямів підготовки та виховання з урахуванням вимог щодо
формування екологічної культури;
підготовка, підвищення кваліфікації й перепідготовка
викладачів екологічних дисциплін з врахуванням нових підходів,
організація екологічних семінарів і курсів, організація центрів
перепідготовки тощо;
розробка й видання якісної навчальної літератури з екології
(підручників, посібників, довідників, словників, методичних
розробок) для шкіл, ПТУ, коледжів, технікумів і вищих навчальних
закладів, розробка й видання екологічної літератури для дітей
дошкільного віку;
розробка екологічних радіо- і телепрограм, підготовка й
організація систематичних показів по телебаченню навчальних,
наукових і науково-популярних екологічних фільмів;
залучення громадських екологічних організацій, просвітницьких
товариств до поширення екологічних знань та елементів екологічної
культури серед широких верств населення;
започаткування широкої програми підвищення кваліфікації та
перепідготовки державних службовців, керівного складу підприємств,
організацій, установ, підприємців, які мають право і можливість
приймати екологічно значущі рішення у сфері практичної діяльності;
розробка паспорту спеціальності "Екологія та охорона
навколишнього середовища", за яким можуть бути присуджені наукові
ступені кандидата і доктора екологічних наук.
Категория: Методические материалы | Добавил: ECOLOG (06.06.2013)
Просмотров: 3602 | Рейтинг: 5.0/1 |
ECOLOG © - Копирование материалов сайта разрешено ТОЛЬКО с АКТИВНОЙ ссылкой на источник www.ecolog.at.ua. Правила использования и копирования информации с сайта ECOLOG вы можете прочитать ->ЗДЕСЬ<-. Все права защищены. |2009-2015| Designed by BI_Group