Суббота, 22.01.2022, 06:15Главная | Регистрация | Вход

Меню сайта

Наши партнёры

DIGITAL LAB STUDIO - разработчик, издатель мобильных приложений и сайтов, фото-видео студия, рекламное агентство
LUMINOF - люминофор, флуоресцент и светящиеся краски №1 в Украине!
COMPMAST - Компьютерный сервис, скорая компьютерная помощь №1 в Черкассах и Киеве 0939133710, 0967545215, 0501373907
Автовыкуп Черкассы и Украина №1 0939133710, 0967545215, 0501373907
TRUFEL - высококачественный трюфель и трюфельные продукты №1! Грибы трюфели, трюфеля, трюфель в Украине!
Шафран — высококачественный органический шафран по лучшей цене! SHAFRAN — купить шафран №1 в Украине, шафран цена!


Graffiti Decorations(R) Studio (TM) Site Promoter
Доски объявлений, бесплатные объявления, дать объявление - 495ru.ruКаталог экологических сайтов. Экологические проблемы и пути их решения. GlavBoard.ru Топ Україна

український каталог
Каталог сайтов Украины
Каталог
сайтів України регистрация сайта в каталогах ремонт квартиры своими руками

Добавить сайт

Поиск по сайту

Облако тегов

Глобус посещений

Опрос

Что вы цените в сайтах?
Всего ответов: 32

Наш баннер

Нажмите "[ Получить код баннера]", скопируйте код и разместите его на своём сайте.

[ Получить код баннера]

Статистика

Статьи
Главная » Статьи » Методические материалы

Екологічна експертиза
З А К О Н    У К Р А Ї Н И

Про екологічну експертизу


Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Екологічна експертиза в Україні

Екологічна експертиза в Україні - вид науково-практичної
діяльності спеціально уповноважених державних органів,
еколого-експертних формувань та об'єднань громадян, що грунтується
на міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі та оцінці
передпроектних, проектних та інших матеріалів чи об'єктів,
реалізація і дія яких може негативно впливати або впливає на стан
навколишнього природного середовища та здоров'я людей, і
спрямована на підготовку висновків про відповідність запланованої
чи здійснюваної діяльності нормам і вимогам законодавства про
охорону навколишнього природного середовища, раціональне
використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення
екологічної безпеки.

Стаття 2. Законодавство про екологічну експертизу

Відносини в галузі екологічної експертизи регулюються цим
Законом, Законом України "Про охорону навколишнього природного
середовища" ( 1264-12 ) та іншими актами законодавства України.

Стаття 3. Завдання законодавства про екологічну експертизу

Завданням законодавства про екологічну експертизу є
регулювання суспільних відносин в галузі екологічної експертизи
для забезпечення екологічної безпеки, охорони навколишнього
природного середовища, раціонального використання і відтворення
природних ресурсів, захисту екологічних прав та інтересів громадян
і держави.

Стаття 4. Мета екологічної експертизи

Метою екологічної експертизи є запобігання негативному впливу
антропогенної діяльності на стан навколишнього природного
середовища та здоров'я людей, а також оцінка ступеня екологічної
безпеки господарської діяльності та екологічної ситуації на
окремих територіях і об'єктах.

Стаття 5. Основні завдання екологічної експертизи

Основними завданнями екологічної експертизи є:
1) визначення ступеня екологічного ризику і безпеки
запланованої чи здійснюваної діяльності;
2) організація комплексної, науково обгрунтованої оцінки
об'єктів екологічної експертизи;
3) встановлення відповідності об'єктів експертизи вимогам
екологічного законодавства, санітарних норм, будівельних норм і
правил;
4) оцінка впливу діяльності об'єктів екологічної експертизи
на стан навколишнього природного середовища, здоров'я людей і
якість природних ресурсів;
5) оцінка ефективності, повноти, обгрунтованості та
достатності заходів щодо охорони навколишнього природного
середовища і здоров'я людей;
6) підготовка об'єктивних, всебічно обгрунтованих висновків
екологічної експертизи.

Стаття 6. Основні принципи екологічної експертизи

Основними принципами екологічної експертизи є:
1) гарантування безпечного для життя та здоров'я людей
навколишнього природного середовища;
2) збалансованість екологічних, економічних,
медико-біологічних і соціальних інтересів та врахування
громадської думки;
3) наукова обгрунтованість, незалежність, об'єктивність,
комплексність, варіантність, превентивність, гласність;
4) екологічна безпека, територіально-галузева і економічна
доцільність реалізації об'єктів екологічної експертизи,
запланованої чи здійснюваної діяльності;
5) державне регулювання;
6) законність.

Стаття 7. Об'єкти екологічної експертизи

Об'єктами екологічної експертизи є проекти законодавчих та
інших нормативно-правових актів, передпроектні, проектні
матеріали, документація по впровадженню нової техніки, технологій,
матеріалів, речовин, продукції, реалізація яких може призвести до
порушення екологічних нормативів, негативного впливу на стан
навколишнього природного середовища, створення загрози здоров'ю
людей.
Екологічній експертизі можуть підлягати екологічні ситуації,
що склалися в окремих населених пунктах і регіонах, а також діючі
об'єкти та комплекси, що мають значний негативний вплив на стан
навколишнього природного середовища та здоров'я людей.
Військові, оборонні та інші об'єкти, інформація про які
становить державну таємницю, підлягають екологічній експертизі
відповідно до цього Закону та інших спеціальних законодавчих актів
України.

Стаття 8. Загальні вимоги щодо проведення екологічної
експертизи

До документації на об'єкти екологічної експертизи додаються
обгрунтування щодо забезпечення екологічної безпеки запланованої
чи здійснюваної діяльності з комплексною еколого-економічною
оцінкою існуючого чи передбачуваного впливу на стан навколишнього
природного середовища, оцінкою екологічного ризику і небезпеки для
здоров'я людей та з альтернативними прогнозними варіантами
зменшення цих впливів.
Особи, які передають документацію на об'єкти екологічної
експертизи, в разі необхідності організують і фінансують
проведення додаткових досліджень, пошукових і експертних робіт,
забезпечують гласність і враховують громадську думку щодо
запланованої чи здійснюваної діяльності, гарантують достовірність
попередньої оцінки впливу на навколишнє природне середовище і
здоров'я людей, що відображається в Заяві про екологічні наслідки
діяльності.

Стаття 9. Суб'єкти екологічної експертизи

Суб'єктами екологічної експертизи є:
1) Міністерство охорони навколишнього природного середовища
та ядерної безпеки України, його органи на місцях, створювані ними
спеціалізовані установи, організації та еколого-експертні
підрозділи чи комісії;
2) органи та установи Міністерства охорони здоров'я України -
в частині, що стосується експертизи об'єктів, які можуть негативно
впливати чи впливають на здоров'я людей;
3) інші державні органи, місцеві Ради народних депутатів і
органи виконавчої влади на місцях відповідно до законодавства;
4) громадські організації екологічного спрямування чи
створювані ними спеціалізовані формування;
5) інші установи, організації та підприємства, в тому числі
іноземні юридичні і фізичні особи, які залучаються до проведення
екологічної експертизи;
6) окремі громадяни в порядку, передбаченому цим Законом та
іншими актами законодавства.

Стаття 10. Гласність екологічної експертизи

Замовники екологічної експертизи об'єктів, що в процесі
реалізації (будівництва, експлуатації тощо) можуть негативно
впливати на стан навколишнього природного середовища та здоров'я
людей, зобов'язані оголосити через засоби масової інформації про
проведення екологічної експертизи у спеціальній Заяві про
екологічні наслідки діяльності.
Еколого-експертні органи чи формування після завершення
екологічної експертизи повідомляють про її висновки через засоби
масової інформації.

Стаття 11. Участь громадськості в процесі екологічної
експертизи

З метою врахування громадської думки суб'єкти екологічної
експертизи проводять публічні слухання або відкриті засідання.
Участь громадськості в процесі екологічної експертизи може
здійснюватись шляхом виступів у засобах масової інформації,
подання письмових зауважень, пропозицій і рекомендацій, включення
представників громадськості до складу експертних комісій, груп по
проведенню громадської екологічної експертизи.
Підготовка висновків екологічної експертизи і прийняття
рішень щодо подальшої реалізації (використання, застосування,
експлуатації тощо) об'єкта екологічної експертизи здійснюються з
урахуванням громадської думки.


Розділ II
ФОРМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Стаття 12. Форми екологічної експертизи

В Україні здійснюється державна, громадська та інші
екологічні експертизи.
Висновки державної екологічної експертизи є обов'язковими для
виконання. Приймаючи рішення щодо подальшої реалізації об'єктів
екологічної експертизи, висновки державної екологічної експертизи
враховуються нарівні з іншими видами державних експертиз.
Висновки громадської та іншої екологічної експертизи мають
рекомендаційний характер і можуть бути враховані при проведенні
державної екологічної експертизи, а також при прийнятті рішень
щодо подальшої реалізації об'єкта екологічної експертизи.

Стаття 13. Державна екологічна експертиза

Державна екологічна експертиза організується і проводиться
еколого-експертними підрозділами, спеціалізованими установами,
організаціями або спеціально створюваними комісіями Міністерства
охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки
України, Міністерства охорони здоров'я України, їх органів на
місцях із залученням інших органів державної виконавчої влади.
До проведення державної екологічної експертизи можуть у
встановленому порядку залучатися фахівці інших установ,
організацій і підприємств, а також експерти міжнародних
організацій.
Здійснення державної екологічної експертизи є обов'язковим

для видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену
екологічну небезпеку. Перелік видів діяльності та об'єктів, що
становлять підвищену екологічну небезпеку, встановлюється
Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства охорони
навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України і
Міністерства охорони здоров'я України.
Проведення додаткових державних екологічних експертиз
здійснюється за ініціативою заінтересованих осіб на підставі
договору про надання еколого-експертних послуг або за рішеннями
Кабінету Міністрів України, Уряду Автономної Республіки Крим,
місцевих Рад народних депутатів чи їх виконавчих комітетів.

Стаття 14. Об'єкти державної екологічної експертизи

Державній екологічній експертизі підлягають:
1) державні інвестиційні програми, проекти схем розвитку і
розміщення продуктивних сил, розвитку окремих галузей народного
господарства;
2) проекти генеральних планів населених пунктів, схем
районного планування, схем генеральних планів промислових вузлів,
схем розміщення підприємств у промислових вузлах і районах, схем
упорядкування промислової забудови, інша передпланова і
передпроектна документація;
3) інвестиційні проекти, техніко-економічні обгрунтування і
розрахунки, проекти і робочі проекти на будівництво нових та
розширення, реконструкцію, технічне переозброєння діючих
підприємств; документація по перепрофілюванню, консервації та
ліквідації діючих підприємств, окремих цехів, виробництв та інших
промислових і господарських об'єктів, які можуть негативно
впливати на стан навколишнього природного середовища, в тому числі
військового та оборонного призначення;
4) проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів,
що регулюють відносини в галузі забезпечення екологічної (в тому
числі радіаційної) безпеки, охорони навколишнього природного
середовища і використання природних ресурсів, діяльності, що може
негативно впливати на стан навколишнього природного середовища та
здоров'я людей;
5) документація по впровадженню нової техніки, технологій,
матеріалів і речовин (у тому числі тих, що закуповуються за
кордоном), які можуть створити потенційну загрозу навколишньому
природному середовищу та здоров'ю людей.
Відповідно до рішень Кабінету Міністрів України, Уряду
Автономної Республіки Крим, місцевих Рад народних депутатів чи їх
виконавчих комітетів державній екологічній експертизі можуть
підлягати екологічні ситуації, що склалися в окремих населених
пунктах і регіонах, а також діючі об'єкти та комплекси, в тому
числі військового та оборонного призначення, що мають значний
негативний вплив на стан навколишнього природного середовища та
здоров'я людей.

Стаття 15. Спеціальні вимоги до документації на об'єкти
державної екологічної експертизи

В документації на об'єкти державної екологічної експертизи
повинні передбачатися:
1) комплексна еколого-економічна оцінка впливу запланованої
чи здійснюваної діяльності на стан навколишнього природного
середовища, використання і відтворення природних ресурсів,
здоров'я населення, оформлена у вигляді окремого тому (книги,
розділу) документації і Заяви про екологічні наслідки діяльності;
2) обгрунтування впровадження сучасних, досконалих
нематеріало- і неенергоємних, мало- і безвідхідних технологічних
процесів;
3) забезпечення комплексної переробки, утилізації і
ефективного використання відходів виробництва;
4) заходи щодо економії водних ресурсів, забезпечення
ефективної очистки всіх видів стічних вод, а також їх використання
для технічних потреб без скидання цих вод у природні водотоки і
водойми;
5) дієвість і досконалість передбачуваних заходів щодо
охорони атмосферного повітря від забруднення;
6) забезпечення збереження, охорони і відтворення об'єктів
рослинного і тваринного світу та природно-заповідного фонду;
7) забезпечення захисту населення і навколишнього природного
середовища від шкідливого впливу антропогенних фізичних, хімічних
та біологічних факторів.
Документація, що подається на об'єкти державної екологічної
експертизи, повинна бути у встановленому порядку погоджена з
заінтересованими органами та містити оцінку можливих соціальних
наслідків.
Замовники державної екологічної експертизи зобов'язані
підготувати Заяву про екологічні наслідки діяльності та матеріали,
на яких вона грунтується.

Стаття 16. Громадська екологічна експертиза

Громадська екологічна експертиза може здійснюватися в
будь-якій сфері діяльності, що потребує екологічного
обгрунтування, за ініціативою громадських організацій чи інших
громадських формувань.
Громадська екологічна експертиза може здійснюватися одночасно
з державною екологічною експертизою шляхом створення на
добровільних засадах тимчасових або постійних еколого-експертних
колективів громадських організацій чи інших громадських формувань.

Стаття 17. Інші екологічні експертизи

Інші екологічні експертизи можуть здійснюватися за
ініціативою заінтересованих юридичних і фізичних осіб на
договірній основі із спеціалізованими еколого-експертними органами
і формуваннями.
Примірний договір про надання еколого-експертних послуг
затверджується Міністерством охорони навколишнього природного
середовища та ядерної безпеки України.

Розділ III 
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ
ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Стаття 18. Компетенція Верховної Ради України в галузі
екологічної експертизи

До відання Верховної Ради України в галузі екологічної
експертизи належить:
1) законодавче регулювання відносин у галузі екологічної
експертизи;
2) визначення основних принципів і порядку здійснення
державної, громадської та інших екологічних експертиз;
3) вирішення інших питань у галузі екологічної експертизи.

Стаття 19. Компетенція Верховної Ради Автономної Республіки
Крим у галузі екологічної експертизи

До відання Верховної Ради Автономної Республіки Крим у
порядку, встановленому цим Законом та іншими актами законодавства,
належить:
1) координація діяльності суб'єктів екологічної експертизи;
2) здійснення контролю за дотриманням законодавства про
екологічну експертизу;
3) вирішення інших питань у галузі екологічної експертизи у
межах своєї компетенції.

Стаття 20. Органи державного управління в галузі екологічної
експертизи

Державне управління в галузі екологічної експертизи
здійснюють Кабінет Міністрів України, Уряд Автономної Республіки
Крим, місцеві Ради народних депутатів, органи виконавчої влади на
місцях, Міністерство охорони навколишнього природного середовища
та ядерної безпеки України як спеціально уповноважений орган у цій
галузі і його органи на місцях, а також органи та установи
Міністерства охорони здоров'я України та інші органи державної
виконавчої влади відповідно до законодавства України.

Стаття 21. Компетенція Кабінету Міністрів України в галузі
екологічної експертизи

Кабінет Міністрів України в галузі екологічної експертизи:
1) призначає проведення державної екологічної експертизи 
екологічних ситуацій та діючих об'єктів і комплексів, негативний
вплив яких на стан навколишнього природного середовища поширюється
або може поширюватися за межі однієї області чи за межі Автономної
Республіки Крим;
2) призначає проведення додаткової державної екологічної
експертизи зазначених у пункті 1 цієї статті об'єктів екологічної
експертизи;
3) визначає порядок передачі документації на державну
екологічну експертизу;
4) затверджує перелік видів діяльності та об'єктів, що
становлять підвищену екологічну небезпеку;
5) здійснює й інші функції в галузі екологічної експертизи в
межах своєї компетенції.

Стаття 22. Компетенція Уряду Автономної Республіки Крим у
галузі екологічної експертизи

Уряд Автономної Республіки Крим у порядку, встановленому цим
Законом та іншими законодавчими актами:
1) приймає рішення про проведення державної екологічної
експертизи екологічних ситуацій та діючих об'єктів і комплексів, негативний вплив яких на стан навколишнього природного середовища поширюється за межі одного району;
2) призначає проведення додаткової державної екологічної
експертизи зазначених у пункті 1 цієї статті об'єктів екологічної
експертизи;
3) вирішує інші питання у галузі екологічної експертизи в
межах своєї компетенції.

Стаття 23. Компетенція місцевих Рад народних депутатів у
галузі екологічної експертизи

Місцеві Ради народних депутатів в межах відповідної території
у порядку, встановленому цим Законом та іншими законодавчими
актами:
1) приймають рішення і організують у разі необхідності
проведення екологічної експертизи;
2) визначають граничні розміри відрахувань на проведення
екологічних експертиз з відповідних позабюджетних фондів охорони
навколишнього природного середовища;
3) координують діяльність суб'єктів екологічної експертизи;
4) сприяють інформуванню населення про результати екологічних
експертиз;
5) здійснюють контроль за дотриманням вимог законодавства про
екологічну експертизу;
6) вирішують інші питання у галузі екологічної експертизи в
межах своєї компетенції.
Окремі повноваження щодо регулювання відносин у галузі
екологічної експертизи місцеві Ради народних депутатів можуть
делегувати своїм виконавчим комітетам.


Стаття 24. Компетенція Міністерства охорони навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки України
в галузі екологічної експертизи

До відання Міністерства охорони навколишнього природного
середовища та ядерної безпеки України і його органів на місцях
належить:
1) здійснення державної екологічної експертизи, в тому числі
додаткової;
2) затвердження у встановленому порядку нормативно-технічних
та інструктивно-методичних документів у галузі екологічної
експертизи;
3) формування системи і структури експертних підрозділів у
складі Міністерства та його органів на місцях;
4) створення у встановленому порядку спеціалізованих установ
і організацій, необхідних для науково-технічного забезпечення
державної екологічної експертизи;
5) залучення спеціалістів і науковців до проведення державної
екологічної експертизи;
6) здійснення заходів щодо забезпечення еколого-експертних
підрозділів, установ і організацій висококваліфікованими
фахівцями, вдосконалення експертної діяльності, форм і методів
еколого-експертного аналізу та оцінки об'єктів екологічної
експертизи;
7) координація еколого-експертної діяльності, здійснення
методичного керівництва з питань проведення екологічної експертизи
незалежно від її форм;
8) узагальнення практики проведення екологічної експертизи,
застосування новітніх форм і методів еколого-експертного аналізу
та оцінки;
9) здійснення інших функцій у галузі екологічної експертизи
відповідно до законодавства України.

Стаття 25. Компетенція статутних органів об'єднань громадян
та інших громадських формувань у галузі
екологічної експертизи

Компетенція статутних органів об'єднань громадян та інших
громадських формувань у галузі екологічної експертизи визначається
їх статутними документами відповідно до законодавства України.

Стаття 26. Експертні та консультативні ради екологічної
експертизи

Експертні та консультативні ради екологічної експертизи
можуть утворюватися на добровільних засадах при державних
еколого-експертних органах, об'єднаннях громадян та інших
формуваннях з працівників науково-дослідних установ, вузів,
висококваліфікованих спеціалістів - практиків народного
господарства, представників громадськості та засобів масової
інформації.
Типове положення про експертні та консультативні ради
екологічної експертизи затверджується Міністерством охорони
навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України.

Розділ IV 
СТАТУС ЕКСПЕРТА ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Стаття 27. Експерт екологічної експертизи

Експертом екологічної експертизи може бути спеціаліст, який
має вищу освіту, відповідну спеціальність, кваліфікацію і
професійні знання, володіє навичками аналізу експертної інформації
і методикою еколого-експертної оцінки, а також має практичний
досвід у відповідній галузі не менше трьох років.

Стаття 28. Права експерта державної екологічної експертизи

Експерт державної екологічної експертизи має право:
1) одержувати на його вимогу відомості та матеріали,
необхідні для проведення екологічної експертизи;
2) ставити питання про відхилення поданих на екологічну
експертизу матеріалів, які не відповідають вимогам
природоохоронного законодавства, екологічним стандартам і
нормативам та врахування яких потребує додаткових досліджень,
пошукових робіт чи виділення додаткових капіталовкладень;
3) вносити пропозиції про залучення до проведення екологічної
експертизи висококваліфікованих спеціалістів, науковців, створення
належної матеріально-технічної та інформаційної бази;
4) на викладення особистої думки щодо висновків проведеної
екологічної експертизи.

Стаття 29. Обов'язки експерта екологічної експертизи

Експерт екологічної експертизи зобов'язаний:
1) дотримувати встановлених строків та порядку здійснення
екологічної експертизи, норм і вимог законодавства про охорону
навколишнього природного середовища, раціональне використання і
відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки;
2) забезпечувати всебічне, комплексне, об'єктивне, якісне і
ефективне проведення екологічної експертизи;
3) своєчасно готувати обгрунтовані та об'єктивні висновки;
4) обгрунтовувати пропозиції про повернення документації на
об'єкти екологічної експертизи на доопрацювання;
5) вносити відповідні пропозиції щодо вдосконалення форм і
методів проведення екологічної експертизи;
6) заявляти самовідвід за наявності особистої
заінтересованості щодо конкретного об'єкта екологічної експертизи.

Стаття 30. Гарантії незалежності експерта екологічної
експертизи

Незалежність експерта екологічної експертизи забезпечується:
1) проведенням екологічної експертизи у встановленому
законодавством порядку;
2) виконанням еколого-експертних функцій відповідно до вимог
законодавства незалежно від розпоряджень посадових осіб державних
органів, об'єднань громадян та інших формувань;
3) свободою вибору форм і методів еколого-експертного аналізу
і оцінки та викладення особистої думки з питань проведеного
аналізу;
4) забороною втручатися будь-кому в проведення екологічної
експертизи, за винятком випадків порушення експертом вимог
законодавства;
5) захистом порушених прав експерта у встановленому
законодавством порядку.


Розділ V 
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКІВ ЕКОЛОГИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Стаття 31. Права замовників екологічної експертизи

Замовники екологічної експертизи мають право:
1) порушувати відповідні клопотання та одержувати
консультації;
2) надавати суб'єктам екологічної експертизи письмові чи усні
пояснення, зауваження, пропозиції щодо об'єктів екологічної
експертизи чи з окремих їх рішень та обгрунтувань;
3) знайомитися з висновками екологічної експертизи;
4) клопотати про проведення додаткової екологічної
експертизи;
5) одержувати інформацію про хід проведення екологічної
експертизи;
6) здійснювати й інші функції в галузі екологічної експертизи
в порядку, встановленому законодавством.

Стаття 32. Обов'язки замовників екологічної експертизи

Замовники екологічної експертизи зобов'язані:
1) подавати на екологічну експертизу необхідні матеріали на
об'єкти екологічної експертизи і висновки щодо попередньої оцінки
їх впливу на навколишнє природне середовище, здоров'я людей;
2) сприяти суб'єктам екологічної експертизи в об'єктивному і
комплексному розгляді об'єктів екологічної експертизи та їх
науково обгрунтованій оцінці;
3) надавати суб'єктам екологічної експертизи необхідні
додаткові відомості та матеріали;
4) своєчасно вносити до документації на об'єкти екологічної
експертизи необхідні корективи і зміни, що не потребують
конструктивних досліджень і розрахунків, оплачувати виконані
еколого-експертні роботи згідно з договорами;
5) виконувати вимоги висновків екологічної експертизи;
6) вирішувати інші питання відповідно до законодавства
України.

Розділ VI 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Стаття 33. Процедура проведення екологічної експертизи

Процедура проведення екологічної експертизи передбачає
вирішення еколого-експертними органами чи формуваннями завдань
експертного дослідження і оцінку об'єктів екологічної експертизи,
підготовку обгрунтованого об'єктивного еколого-експертного
висновку.
Процедура проведення екологічної експертизи передбачає:
1) перевірку наявності та повноти необхідних матеріалів і
реквізитів на об'єкти екологічної експертизи та створення
еколого-експертних комісій (груп) відповідно до вимог
законодавства (підготовча стадія);
2) аналітичне опрацювання матеріалів екологічної експертизи,
в разі необхідності натурні обстеження і проведення на їх основі
порівняльного аналізу і часткових оцінок ступеня екологічної
безпеки, достатності та ефективності екологічних обгрунтувань
діяльності об'єктів екологічної експертизи (основна стадія);
3) узагальнення окремих експертних досліджень одержаної
інформації та наслідків діяльності об'єктів експертизи, підготовку
висновку екологічної експертизи та подання його заінтересованим
органам і особам (заключна стадія).

Стаття 34. Умови і підстави проведення державної
екологічної експертизи

Державна екологічна експертиза проводиться у разі:
1) наявної або можливої потенційної небезпеки об'єктів
екологічної експертизи для навколишнього природного середовища і
здоров'я людей;
2) прийняття відповідного рішення Кабінетом Міністрів
України, Урядом Автономної Республіки Крим, місцевими Радами
народних депутатів чи їх виконавчими комітетами, судом та
правоохоронними органами відповідно до законодавства;
3) обумовленості загальнодержавними екологічними інтересами.
Державна екологічна експертиза видів діяльності та об'єктів,
що становлять підвищену екологічну небезпеку, проводиться після
оголошення замовником через засоби масової інформації Заяви про
екологічні наслідки діяльності і подання еколого-експертним
органам комплекту документів з обгрунтуванням оцінки впливу на
навколишнє природне середовище.
Порядок передачі документації на державну екологічну
експертизу визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 35. Заява про екологічні наслідки діяльності

Заява про екологічні наслідки діяльності повинна містити
відомості про мету і засоби здійснення діяльності, суттєві
фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього
природного середовища з урахуванням можливих екстремальних
ситуацій, кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного
ризику такої діяльності, заходи, що гарантують здійснення
діяльності відповідно до екологічних стандартів і нормативів, та
зобов'язання замовника екологічної експертизи щодо забезпечення
вимог екологічної безпеки при здійсненні діяльності.


Стаття 36. Вимоги до матеріалів оцінки впливу на
навколишнє природне середовище

У матеріалах оцінки впливу на навколишнє природне середовище
запланованої чи здійснюваної діяльності обгрунтовуються її
доцільність та способи реалізації, можливі альтернативні варіанти
рішень, характеристика стану навколишнього природного середовища
території, види та рівні впливу на нього в нормальних і
екстремальних умовах, можливі зміни його якісного стану,
еколого-економічні наслідки діяльності, заходи щодо зменшення
рівня екологічного ризику і забезпечення вимог екологічної
безпеки.

Стаття 37. Шляхи проведення державної екологічної експертизи

Державна екологічна експертиза проводиться шляхом:
1) аналізу і оцінки об'єктів екологічної експертизи - групами
спеціалістів еколого-експертних підрозділів чи спеціалізованих
установ і організацій органів Міністерства охорони навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки України, Міністерства
охорони здоров'я України;
2) еколого-експертних досліджень і оцінки об'єктів
екологічної експертизи - спеціально створюваними комісіями із
залученням фахівців - практиків та науковців інших підприємств,
установ і організацій;
3) створення Міністерством охорони навколишнього природного
середовища та ядерної безпеки України спільно з іншими органами
державної виконавчої влади міжгалузевих експертних комісій;
4) залучення на договірних засадах інших спеціалізованих
організацій для попереднього експертного розгляду та підготовки
відповідних пропозицій.

Стаття 38. Строки проведення державної екологічної
експертизи

Граничні строки проведення державної екологічної експертизи
об'єктів:
1) групами спеціалістів еколого-експертних підрозділів,
установ чи організацій Міністерства охорони навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки України - до 45
календарних днів з продовженням у разі потреби до 60 днів, а у
виняткових випадках, залежно від складності проблеми, - до 120
днів;
2) спеціально створеними міжгалузевими еколого-експертними
комісіями чи іншими спеціалізованими організаціями - до 90
календарних днів;
3) за доопрацьованими матеріалами відповідно до висновків
попередньої екологічної експертизи - до 30 календарних днів.
Початком державної екологічної експертизи вважається день
подання еколого-експертному органу комплекту необхідних матеріалів
і документів, а у разі необхідності - і додаткової
науково-дослідної інформації з тих питань, що виникли під час
проведення експертизи.

Стаття 39. Висновки державної екологічної експертизи

Висновки державної екологічної експертизи повинні містити
оцінку екологічної допустимості і можливості прийняття рішень щодо
об'єкта екологічної експертизи та враховувати соціально-економічні
наслідки.
Позитивні висновки державної екологічної експертизи після
затвердження їх Міністерством охорони навколишнього природного
середовища та ядерної безпеки України чи його органами на місцях є
підставою для відкриття фінансування проектів і програм чи
діяльності.
Реалізація проектів і програм чи діяльності без позитивних
висновків державної екологічної експертизи забороняється.
В разі негативної оцінки об'єктів державної екологічної
експертизи замовник зобов'язаний забезпечити їх доопрацювання
відповідно до вимог еколого-експертного висновку і своєчасну
передачу матеріалів на додаткову державну екологічну експертизу.

Стаття 40. Строк дії висновків державної екологічної
експертизи

Позитивний висновок державної екологічної експертизи є
дійсним протягом трьох років від дня його видачі.
Якщо за цей час не розпочато реалізацію рішення щодо об'єкта
державної екологічної експертизи, то він підлягає новій державній
екологічній експертизі.

Стаття 41. Оголошення Заяви про проведення громадської
екологічної експертизи

З метою інформування населення та узгодження дій з іншими
об'єднаннями громадян суб'єкти громадської екологічної експертизи
оголошують через засоби масової інформації Заяву про проведення
громадської екологічної експертизи, в якій зазначаються відомості
про склад громадського еколого-експертного формування, перелік
спеціалістів, залучених до участі в експертизі, об'єкт екологічної
експертизи, строки її проведення.
Заява про проведення громадської екологічної експертизи
подається до відповідних місцевих Рад народних депутатів, органів
державної виконавчої влади та державної екологічної експертизи.

Стаття 42. Висновки громадської екологічної експертизи

Висновки громадської екологічної експертизи можуть бути
висвітлені у засобах масової інформації і надіслані відповідним
Радам народних депутатів, органам виконавчої влади на місцях,
органам державної екологічної експертизи, іншим заінтересованим
органам і особам та замовникам об'єктів екологічної експертизи,
стосовно яких вона проводилася.
Висновки громадської екологічної експертизи можуть
враховуватися при проведенні державної екологічної експертизи, а
також органами, що приймають рішення про реалізацію об'єкта
експертизи.

Стаття 43. Зміст висновків екологічної експертизи

Висновки екологічної експертизи складаються з вступної
(протокольної), констатуючої (описової) та заключної
(оціночно-узагальнюючої) частин.
У вступній частині містяться дані про орган, що проводив
екологічну експертизу, склад експертів, час проведення,
найменування об'єкта екологічної експертизи, його кількісні та
якісні показники, відомості про виконавців і замовників
екологічної експертизи та про орган, який приймає рішення щодо
реалізації об'єкта екологічної експертизи.
У констатуючій частині подається коротка характеристика видів
запланованої чи здійснюваної діяльності, її впливу на стан
навколишнього природного середовища, здоров'я людей, ступеня
екологічного ризику відповідних заходів, спрямованих на
нейтралізацію і запобігання цьому впливові, забезпечення вимог
екологічної безпеки, охорону навколишнього природного середовища,
раціональне використання і відтворення природних ресурсів.
У заключній частині містяться узагальнена оцінка об'єкта
екологічної експертизи, зауваження і пропозиції щодо вдосконалення
обгрунтування його екологічного впливу, висновки щодо схвалення,
повернення на доопрацювання чи відхилення його від подальшого
еколого-експертного розгляду з посиланням на відповідні нормативні
документи та щодо можливості прийняття рішення про подальшу
реалізацію об'єкта екологічної експертизи.

Стаття 44. Оскарження висновків державної екологічної
експертизи

Юридичні особи, заінтересовані в спростуванні висновків
державної екологічної експертизи або їх окремих положень, подають
обгрунтовану заяву до відповідних Рад народних депутатів, органів
державної виконавчої влади, державної екологічної експертизи та
інших органів, які приймали рішення про проведення такої
експертизи. В разі відмови у розгляді заяви вони мають право
звернутися до суду.
Відповідні Ради народних депутатів, органи державної
екологічної експертизи, інші органи, які приймали рішення про
проведення державної екологічної експертизи, зобов'язані в
місячний строк розглянути подану заяву і за наявності підстав
призначити проведення додаткової державної екологічної експертизи
із залученням незалежних експертів. Оскарження висновків державної
екологічної експертизи не припиняє їх дії.
Висновки додаткової державної екологічної експертизи є
остаточними для прий
Категория: Методические материалы | Добавил: ECOLOG (06.06.2013)
Просмотров: 1217 | Рейтинг: 0.0/0 |
ECOLOG © - Копирование материалов сайта разрешено ТОЛЬКО с АКТИВНОЙ ссылкой на источник www.ecolog.at.ua. Правила использования и копирования информации с сайта ECOLOG вы можете прочитать ->ЗДЕСЬ<-. Все права защищены. |2009-2015| Designed by BI_Group